banner55
Teknolojinin  gelişmesi ve iletişimin  alt yapısının çok küçük ürünlere dönüşmesiyle yaşamımızda
“AKILLI” Kavramı bizleri Akıllı evlerden …AKILLI ŞEHİRLER’e  yolculuğa sürükler oldu.
Akıllı Şehir kavramında alt başlıkları olarak;
Akıllı Ekonomi
Akılı Yönetim
Akıllı Yaşam
Akıllı Bireyler
Akıllı Çevre
Akıllı Hareketlilik
Akıllı Enerji’den bahsedebiliriz.
 
Akıllı  Kentler  ve Topluluklar (SCC) ortaklığı enerji,ulaştırma,bilgi  ve iletişim  alanlarında iş birliği yaparak; Enerji ve kaynak tüketimini azaltmayı,sera gazı ve diğer çevreyi kirleten madde salımını
(emisyon)düşürmek hedeflenmektedir.(*)
Avrupa kentleri,ileri düzeyde sosyal gelişmenin ve çevresel yeniden doğuşun olduğu kadar,ekonomik büyümenin motoru ve nihayet cazibe merkezleri olma yolunda ilerlemektedirler.
Bu hedefe yönelik olarak; Yaratıcı, bütünleşik teknoloji ve hizmetleri hayata  geçiren uygulamalar yapılmaktadır.
Bunların  arasında binaların  verimlilikleri için yenilenmeleri, ısıtma/soğutma uygulamaları,ulaştırma,aydınlatma ve diğer alanlar sayılabilir.İşleyişin sağlıklı olması açısından uygulanan bir çok yöntem söz konusudur.
Bunlardan biri”LIGHTHOUSE PROJELERİ”’dir.
Bu projeler enerji, ulaştırma, bilgi ve iletişim alanlarında (entegre) faaliyet göstermek üzere oluşturulacak stratejik işbirliğine dayanır ve yerel yönetimlerin, yerel liderlerin desteği ve yöre halkının etkin katılımları sağlanır.
Akıllı Şehirler;Yenilikçi özellikleri,sorunları çözebilme kapasiteleri ve bu kapasitelerini,bilgi ve iletişim teknolojileriyle(ICT)geliştirebilme yetenekleriyle diğer şehirlerden farklılaşırlar.
Ancak sadece bilgi ve iletişim teknolojileri değil,özellikle nitelikli insan  sermayesi ile kentsel  gelişim konusundaki eğitim ve öğrenim birikimi,bu  farklılaşma da büyük rol oynar.
Bu veriler ışığında akıllı şehirlerin enerji politikaları söz konusu olduğunda; enerji tüketiminde mümkün olan en yüksek oranda yenilebilir  kaynak kullanımı ,enerjinin verimli kullanımı,enerji üretiminden tüketimine kadar  bilgi ve iletişim teknolojilerinin en etkin ve interaktif biçimde kullanımı hedeflenir.
Akıllı şehirlerde,
Binalarda Yalıtımları-Enerji-ısıtma/soğutma da hibrit sistemler-Ulaştırma da Düşük karbonlu şehir içi(kamu ve özel)taşımacılığına yönelik değerlendirme ve uygulama(akıllı  biletleme ve trafik yönetimi,trafikte tıkanmaların önlenmesi, talep yönetimi,ulaşım bilgilendirmesi ve iletişimi,yürüme ve bisiklet olanaklarının kolaylaştırılması vb…)-Elektrik’te Akıllı şebekeler,yenilenebilir kaynaklardan artan  üretim, elektrikli araçlara şarj olanakları,depolama,talep tarafının yönetimi  ve şebeke dengelenmesi. 
Akıllı ölçüm cihazları ve enerji yönetim sistemleri,akıllı aletler,akıllı cadde ve evsel aydınlatma,akıllı motor ve su sistemleri vb..prosesler önemlidir.
Öğrencilerimi, Lisans-Yüksek lisans ve Doktora çalışmalarında ağırlıkla yönlendirdiğim konu “Akıllı Şehirler” dir.  Doğru yönlendirmenin  bir kanıtı gibi olan, GE’nin Gebze’de dünyanın öncü dıgıtal endüstrisi olarak endüstrileri ve üretim geleceğini düşünerek “ AKILLI FABRİKA”’ yı hizmete sokmasıdır.
Takdir edilecek bir öngörüde yapılan yatırım ile; Yazılımın ve analitiğin gücünü makinalarda buluşturarak optimizasyon için gerekli olan her verinin anlık olarak paylaşılması sağlanmıştır.  
Gerçeklenen digital dönüşüm sayesinde  operasyonel verimlilik  artacak, üretim  süresi kısalacaktır. General  Electrıc (GE)’nin  teoride koyduğu; Üretimde % 5 verimlilik artışı+Üretim sürelerinde % 25 azalma+Stok seviyelerinde ve maliyetlerinde % 20 azalma ve tam zamanında  teslim de % 5 artış hedefleri  gerçeklenmesi mümkündür.

SONUÇ:
Ekonomiden-Çevreye-Ulaşıma –İletişime ve Enerjiye, Üretiminden Tüketimine Kadar AKILLIŞEHİRLER’i Oluşturulan Tüm Sistemleri Çok Çabuk Kabullenen-Sorgulayan-Kullanan ve Geliştiren “Y  ve Z kuşakları”(**) bizlere “ AKILLI ÜLKELERİ” sunacaklardır.
(*):Necdet pamir(2014)-Akıllı şehirler ve akıllı insanlar için enerji sunumundan.
(**):Haluk Ulusoy (2016)-X-Y-Z(SK+BB) makalesinden. 


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner51

banner34

banner38

banner57

banner33

banner37