banner55
Yenilenebilir enerji kaynaklarını aşağıdaki şekilde kategorize edebilir:
1.Güneş-
2.Rüzgar-
3.Su
4.Biokütle ve türevleri-
5.Jeotermal
Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu hafta GES’ leri inceleyeceğiz.
Güneş enerjisinden iki yolla elektrik enerjisi üretilmektedir.
Birincisi termal yolla. İkincisi ise direkt güneş ışınlarının elektrik enerjisine dönüştürüldüğü güneş pilleriyle sağlanmaktadır.
Isının reaktörde yoğunlaştırılarak basınçlı kızgın buhar elde edilmesi ve bunun buhar türbinleri aracılığıyla hareket enerjisine ve bu hareket enerjisiyle döndürülen jeneratör aracılığıyla da elektrik enerjisine dönüştürülmesi söz konusudur.
Bu yöntem birincil enerji kaynağı çok başka olmasına karşın, bazı teknik farklılıklarla birlikte nükleer santrallerde ve termik santrallerde de kullanılmaktadır. 
Birincil enerji olarak güneşin farkı, atmosfere ve doğaya, fosil yakıt atıklarının veya nükleer tehlikesinin olmamasıdır.
Yani güneş enerjisinin temiz enerji kaynağı olmasıdır.
Bu konuda güneş radyasyonunun yoğun olduğu bölgelerde bu tür santraller kurulmakta ve çalıştırılmaktadır. 
Bu yöntemde hareketli ve sabit güneş yoğunlaştırıcılar kullanılmaktadır.
Isı yoğunluklu santraller orta ve büyük ölçeklidir, ticari amaçla kurulurlar. 
Bazı bilimsel kurumlarda ise AR-GE amaçlı kurulmaktadırlar.
Güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yöntem ise çok küçük güçlerden, (3- 5 watt) yüzlerce hatta binlerce MW gücüne kadar kurulabilmektedir. 
Güneş bu santraller iki kategoriye ayrılırlar.
Şebekeye bağlı ( On-Grid) sistemler, şebekeden bağımsız (Off-Grid) sistemler.
Off-Grid sistemler genelde küçük ölçekli ve elektrik şebekesinin bulunmadığı yerlerde kurulurlar.
Ya da elektrik enerjisinin depolanmasının maliyetinin elektrik satış fiyatlarından daha ucuz olduğu ülkelerde daha büyük güçte kurularak, elektrik şebeke “adaları” oluşturulmaktadır. 
Ülkemizde ticari amaçla şimdilik şebekenden bağımsız güneş santrali uygulaması ticari değildir. 
Daha çok elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde kullanılması daha ekonomik olmaktadır. 
Çünkü elektrik birim fiyatları düşüktür.
On-Grid sistemler ise ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. 
Bu tip uygulamada, şebekenin kendisi, depolama sistemini oluşturmaktadır. 
Bu da akümülatör gruplarının ve diğer ek ünitelerin getireceği ek maliyeti ortadan kaldırmaktadır.
Bu yöntemde kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) nin gücüne bağlı olarak, güneş pilleri birbirine seri ve paralel gruplar oluşturularak, istenilen gerilim ve güç değerine ulaşılır. 
Şebekenin uygunluk durumuna ve santralin gücüne bağlı olarak ya alçak gerilim seviyesinde, ya da araya bir yükseltici trafo merkezi konarak, gerilim seviyesi şebeke gerilimine çıkartılıp, bağlantı geçekleştirilir.
Güneş pili uygulamaları da gene iki şekilde kurulabilir. 
Birincisi statik sistemler. İkincisi de güneşi takip eden hareketli sistemlerdir.
GES’ler de yangın tehlikesi ve önlemleri; GES’in tipine, gücüne ve  bulunduğu bölgeye göre değişir.
Yangının gerçekleşmesi için yanıcı madde + hava+ ısı kaynağı gerekir.
Yangın, ya tesisin kurulumu ve işletimi sırasında oluşan teknik eksiklikler veya hatalar nedeniyle, ya da dışarıdan bir etken nedeniyle gerçekleşebilir. Genel anlamda önlem olarak yapılması gerekenler;
Tesis, projesine uygun olarak  tesis edilmeli.
Yeraltı kablo tesisi, Kablo Montaj Usul ve Esaslarına göre uygulanmalıdır.
Yapı girişinde kablolar uygun şekilde ve boru içinde olmalıdır.
İç ve dış aydınlatma uygun şekilde yapılmalıdır.
Uyarıcı levhalar uygun şekilde asılmış olmalı ve havalandırmalarda sineklikler olmalıdır.
Etilketlemeler her birime yapılmalı ve tüm kapılar dışarı doğru açılmalıdır.
Trafo merkezi ve ek üniteler standart ve yönetmeliklere uygun olmalıdır(Trafonun etiket değerleri, projeyle uyumlu  vb….)
Inverter ünitesi,Güneş Panelleri Ve Saha Uygulama Şekilerini irdeleyecek olursak;
Panellerin ve inverterin üretim tarihi 5 yıldan fazla olmayacak. 
İnverterlerin ve panellerin seri numaraları önemli.İnverter güçleri, dizilimi projeye uygun olmalıdır.
Şebekeden gelen enerji kesildiği zaman, inverterlerin çalışmadığının test edilmelidir.
İnverterin içerisinde DC sigorta ve parafudrun olup olmadığı projeye göre kontrol edilmelidir.
Saha vaziyet planına uygunluğu, panel yerleşimleri ve sayıları ve  Panel güçleri doğru seçlmelidir.
Panellerin ön-arka tarafının yüksekliği, açıları, paneller arası mesafenin projeye uygunluğuna özellikle dikkat edilmelidir.
.Sahanın muhtelif noktalarında yangın söndürme tüpü (özellikle saha panoları civarında) olacak.
Beton köşkler ve saha toplama pano yol güzergahı, araçla ulaşıma uygun olmalıdır. (mıcır/parke/asfalt/stabilize vs..) “Sahada, ot/ağaç/çalı bulunmamalıdır”.
Topraklama ve Yıldırımda korunma da YANGIN açısından önem arz eder.
Bu nedenle; Onaylı topraklama projesine uygun topraklama yapılmalıdır.
Topraklama yapılırken, Cu ve Al’ın kullanılması durumunda, bağlantı noktalarında bimetal kullanılıp, oksitlenmeye tedbir alınmalıdır.
Hem işletme hem de koruma topraklamasında, 1 ohm un altı sağlanmalıdır.
Yetkili mühendis tarafından topraklama ölçümü yapıldığına dair rapor, yetki belgesi, kalibrasyon yapıldığına dair belge, Geçici kabul tutanağının ekinde sunulmalıdır..
Tesiste AC ve DC Hatlarda B+C sınıfı Parafudr ve Haberleşme Hatlarında D sınıfı Parafudr Kullanılmalıdır.  
Dış Yıldırımdan Korunma Sistem ölçümleri IEC normlarına uygun olarak yapılmalıdır.
SONUÇ: Dünyadaki Enerji Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı” Kömür %41-Doğalgaz %21-Hidroelektrik %16-Nükleer % 14- Petrol % 1.3-Rüzgar % 0.8 ve Diğer % 0.6’dır”.Bu oran Gelişmiş Ülkeler ayrı ayrı ele alındığında Yüzdeler Değişim göstermektedir. Almanya Enerjisinin % 10’dan fazlasını Rüzgar Enerjisinden sağlamaktadır.

30.Ağustos 2016 (Salı) günü Isselburg kasabasında 100 metre
Yüksekliğindeki Rüzgar Tirbününde çıkan “YANGIN” 3 saatte söndürülebilmiştir.
Bu tip Tesislerde YANGIN ‘a Yönelik Önleme +İzleme +Erken Uyarı ve Müdahele
Her anlamda Çok Önemlidir. Çünkü TEMİZ ENERJİ demek TEMİZ ÇEVRE demektir.
TEMİZ ÇEVRE ise TEMİZ DÜNYA demektir.
Katkıları için Sn.Enver ŞAT’a teşekkürler 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner51

banner34

banner38

banner57

banner33

banner37